Ducatria

Ducatria er et lite spillfirma fra Moss som står bak Kattopia. Selskapet ble startet i 2008, og eies av søsknene Oda og Knut Magnus Mamen. Selskapet ble startet etter at Oda hadde spilt forskjellige flashspill og vist dem til broren sin, som sa noe sånt som "Det her kan jeg gjøre bedre!". Dermed ble ideen bak Kattopia utformet, og man fant ut at det ville være hensiktsmessig å starte et firma som kunne eie prosjektet, selv om det skulle drives mye på hobby-basis.

Underveis i prosjektet har vi vært utsatt for endringer i teknologi, harddiskkrasjer, manglende tid på grunn av skolegang og jobb og veldig mye læring. Det har gjort at prosjektet har blitt utsatt for mye forandringer og omskrivinger, og at det har tatt ganske lang tid.

Basert på ting vi har lært om spilldesign og prosjektledelse etter at vi hadde spillet åpent for alle en periode holder vi nå på med den siste runden med store endringer (det er i hvert fall det vi har tenkt). Vi skal implementere de ideene vi har hatt for å gjøre spillet bedre og fullføre de planene vi har. Målet er at spillet skal fremstå som et komplett og ferdig spill, med god balanse mellom de forskjellige spill-elementene og nok innhold til at det gir en fullstendig spillopplevelse.

Siden starten av prosjektet har teamet blitt utvidet fra å være kun Oda og Magnus til å også få med deres respektive samboere. Dette er dermed et familie-/venne-prosjekt der vi utfyller hverandres evner, lærer mye om spillproduksjon og har det morsomt sammen underveis.